Klachten

Mocht u niet tevreden zijn over u consult, neem dan contact met mij op, ik vind het prettig om dit van u te horen. U kunt (telefonisch) contact met mij opnemen, evt. de voicemail inspreken of het klachtenformulier invullen. Mochten we er samen niet uitkomen, kunt via de LVNT een klacht indienen bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), www.scag.nl. De SCAG is een onafhankelijke stichting, waarbij alle LVNT-leden zijn aangesloten. Als u wilt, kunt u ook terecht bij de LVNT-Vertrouwenscommissie. Via de koepelorganisatie RBCZ zal een onafhankelijke klachtenfunctionaris uw klacht begeleiden. Als de klacht m.b.v. de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u zich wenden tot een erkende Geschilleninstantie die een bindende uitspraak doet.


Klik hier om het klachtenformulier te downloaden.